thpt dong du

 
 
de-thi-thu-dai-hoc-thpt-quoc-gia-2016-mon-sinh-truong-thpt-dong-du-lan-1

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Trường THPT Đông Du Lần 1 Năm 2016

Đề thi sinh học của trường THPT Đông Du là đề kiểm tra năng lực lần 1 của trường, đề thi bám sát cấu trúc của bộ giáo dục. Vài Câu Hỏi Khó: Câu 26: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có 100% số cáĐọc thêm

de-thi-thu-dai-hoc-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-nam-2016-truong-thcs-thpt-dong-du-dak-lak-lan-2

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Trường THPT Đông Du Lần 2 Năm 2016

Đề Thi Sinh Học gửi bạn đề thi thử đại học môn sinh của trường THPT Đông du, đề thi đưa ra để khảo sát đánh giá năng lực của học sinh trường Một Vài Câu Hỏi Trong Đề Thi: Câu 1: Có bao nhiêu nhận định đúng về gen?Đọc thêm