de-thi-thu-dai-hoc-thpt-quoc-gia-2016-mon-sinh-hoc-truong-thpt-yen-the-lan-2

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Trường THPT Yên Thế Lần 2 Năm 2016

Đề Thi Sinh Học – Gửi tặng bạn đề thi thử đại học môn sinh của trường THPT Yên Thế với nhiều bàn tập hay.

Một số câu hỏi trong đề thi:

 

Câu 28: Theo F.Jacôp và J.Mônô, trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành (operator)

A. vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế, prôtêin này có khả năng ức chế quá

trình phiên mã.

B. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

C. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin.

D. vùng khi họat động sẽ tổng hợp nên prôtêin, prôtêin này tham gia vào quá trình trao đổi chất

của tế bào hình thành nên tính trạng.

Câu 35: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Nuclêôtit hiếm có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay

thế một cặp nuclêôtit

(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

(4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa.

(5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

(6) Hóa chất 5 – Brôm Uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X thành một cặp A-T.

A. 6. B. 4. C. 5. D. 2.

Xem Chi Tiết Đề Thi:

 

 

Bạn có thể tải đề thi đại học ( THPT Quốc Gia ) môn sinh của trường THPT Yên Thế lần 2 về máy theo dang PDF.

Link ( Ưu Tiên ) File.DeThiSinhHoc: Tải Về

Link Google: Tải Về

Link Mega: Tải Về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *