de-thi-thu-dai-hoc-thpt-quoc-gia-2016-mon-sinh-thpt-song-lo-lan-2

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Trường THPT Sông Lô Lần 2 Năm 2016

Hôm nay, Đề Thi Sinh Học mang đến đề kiểm tra chất lượng đại học môn sinh lần 2 của trường THPT Sông Lô với đáp án kèm theo.

Một vài câu hỏi hay:

Câu 10: Những đặc điểm nào ở loài người chủ yếu được quyết định bởi kiểu gen, không phụ thuộc môi trường?

I. Đặc điểm tâm lí, ngôn ngữ II. Hình dạng tóc, nhóm máu

III. Tuổi thọ. IV. Màu mắt, màu da, màu tóc

V. Khả năng thuận tay phải, tay trái

Phương án đúng là

A. III, IV và V. B. I, II và V. C. II và IV. D. II, IV và V.

Câu 29: Màu sắc hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất qui định, trong đó hoa vàng trội so với hoa

xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình

ở đời F2 là

A. Trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và xanh. B. 100% hoa màu xanh.

C. 75% vàng: 25% xanh. D. 100% hoa vàng.

Câu 26: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội

là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có

2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ

A. 3/32. B. 9/64. C. 81/256. D. 27/64.

Xem Chi Tiết Đề Thi:

 

 

Tải Đề Thi Dạng PDF Về Máy:

Link File.DeThiSinhHoc: Tải Về

Link Google: Tải Về

Link MEGA: Tải Về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *