de-thi-thu-dai-hoc-thpt-quoc-gia-2016-mon-sinh-truong-thpt-dong-du-lan-1

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Trường THPT Đông Du Lần 1 Năm 2016

Đề thi sinh học của trường THPT Đông Du là đề kiểm tra năng lực lần 1 của trường, đề thi bám sát cấu trúc của bộ giáo dục.

Vài Câu Hỏi Khó:

Câu 26: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có 100% số cá thể mang kiểu gen Aa. Qua tự thụ

phấn bắt buộc, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AA ở thế hệ F3 là

A. 1/8 B. 1/2 C. 7/16 D. 1/16

Câu 32: Một gien ở sinh vật nhân sơ có 3000 nucleotit và có tỉ lệ . Gen này bị đột biến mất một cặp nucleotit

do đó giảm đi 2 liên kết hidro so với gen bình thường. Số lượng từng loại nucleotit của gen mới được hình

thành sau đột biến là:

A. A = T = 600; G = X = 900. B. A = T = 600; G = X = 899.

C. A = T = 900; G = X = 599. D. A = T = 599; G = X = 900.

Câu 46: Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng , các gen này

nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm

phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ: 1

ruồi mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực ?

A. X

WX

W × XwY B. X

w × XwY C. X

WX

w × XWY D. X

WX

W × XWY

WX

 

Xem Chi Tiết Đề Thi:

 

 

Tải Đề Thi Về Máy:

Link File.DeThiSinhHoc: Tải Về

Link Google: Tải Về

Link MEGA: Tải Về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *