de-thi-thu-dai-hoc-thpt-quoc-gia-2016-mon-sinh-hoc-truong-thpt-da-phuc-lan-2

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Trường THPT Đa Phúc Lần 2 Năm 2016

Đề Thi Sinh Học gửi bạn đọc đề thi đại học môn sinh trường THPT Đa Phúc lần 2, đề thi thuộc nhóm đề thi thử THPT Quốc Gia.

Một vài câu hỏi hay trong đề thi:

Câu 24. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không

có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBBdd cho đời con thuần chủng về cả 3

tính trạng chiếm tỉ lệ

A. 18,75%. B. 12,5%. C. 25%. D.37,5%.

Câu 45. Một quần thể động vật ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới cái là 0,1 AA

: 0,2 Aa : 0,7 aa; ở giới đực là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động

của các nhân tố tiến hóa. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Ở F1 kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56%.

B. Ở F1 kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 12%.

C. Tần số của alen A và tần số của alen a lần lượt là 0,4 và 0,6.

D. Sau một thế hệ ngẫu phối F1 đạt trạng thái cân bằng di truyền.

Xem Chi Tiết Đề Thi:

 

 

Tải Đề Thi Về Máy Theo Các Link Bên Dưới Định Dạng PDF:

Link ( Ưu tiên) File.DeThiSinhHoc: Tải Về

Link Google: Tải Về

Link MeGa: Tải Về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *