de-thi-thu-dai-hoc-thpt-quoc-gia-2016-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-nguyen-hue-lan-1

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Lần 1 Năm 2016

Đề Thi Sinh Học mang đến cho bạn đề thi đại học (THPT Quốc Gia) môn sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ – một môi trường có nhiều các nhân tài.

Một vài câu hỏi trong đề thi:

Câu 6: Ở một loài thực vật, có 4 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee phân li độc lập, tác động qua lại với nhau theo

kiểu cộng gộp để hình thành chiều cao cây. Cho rằng cứ mỗi gen trội làm cho cây cao thêm 5 cm. Lai cây

thấp nhất với cây cao nhất (có chiều cao 320 cm) thu được cây lai F1. Cho cây lai F1 giao phấn với cây có

kiểu gen AaBBDdee. Hãy cho biết cây có chiều cao 300 cm ở F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 31,25%. B. 22,43%. C. 32,13%. D. 23,42%.

 

Câu 8: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.

B. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

C. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

D. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

 

Câu 14: Cho P: AaBbDd x AabbDd, biết mỗi gen quy định một tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn,

các gen phân li độc lập. Tỉ lệ con có kiểu hình lặn ít nhất về 2 trong 3 tính trạng trên là bao nhiêu?

A. 5/32. B. 7/32. C. 9/64. D. 1/4.

Xem Chi Tiết Đề Thi:

 

 

Tải Đề Thi Về Máy Định Đạng PDF:

Link ( Ưu Tiên ) File.DeThiSinhHoc: Tải Về

Link Google: Tải Về

Link MEGA: Tải Về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *