de-thi-thu-dai-hoc-thpt-quoc-gia-2016-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-ben-tre-lan-1

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Trường THPT Chuyên Bên Tre Lần 1 Năm 2016

Đề Thi Sinh Học gửi tới bạn đề thi thử đại học môn sinh trường THPT Chuyên Bến Tre. Đề thi được bộ giáo dục đào tạo phê duyệt và đưa tới các em

Một vài câu hỏi trong đề thi:

Câu 1: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp cá trong Hồ Tây. B. Tập hợp cây cỏ trong một ruộng lúa. C. Tập hợp côn trùng trong rừng Cúc Phương. D. Tập hợp cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ.

Câu 32: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trội

là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình

phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn hai cây thuần chủng, tương phản về kiểu gen, mỗi cây chỉ

trội về 1 trong 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không

xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây về F2 sai?

A. Có 10 loại kiểu gen.

B. Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

C. Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.

D. Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về 1 cặp gen.

 

 

Xem Chi Tiết Đề Thi:

 

 

Tải Đề Thi Thử Trường THPT Chuyên Bến Tre Về Máy Định Dạng PDF:

Link ( Ưu Tiên) File.DeThiSinhHoc.Com: Tải Về

Link Google: Tải Về

Link Mega: Tải Về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *