de-thi-dai-hoc-mon-sinh-truong-ngo-si-lien-lan-1

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Học Năm 2016 Trường THPT Ngô Sĩ Liên

Hôm nay, Đề Thi Sinh Học gửi đến bạn đề thi thử đại học môn sinh của trường THPT Ngô Sĩ Liên. Đề thi bám sát theo cấu trúc của bộ giáo dục gồm nhiều câu hỏi khó:

Câu 16: Một loài động vật có bộ NST 2n=12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh ở

một cá thể, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân 1, các sự kiện khác trong

giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Loại giao tử có 6 NST chiếm tỉ lệ

A. 99%. B. 49,5%. C. 40%. D. 80%.

Câu 26: Trên một phân tử mARN có hiệu số giữa các loại ribonucleotit như sau: A-U=450, X-U=300. Trên

mạch khuôn của nó có T – X=20% số nuclêôtit của mạch. Biết gen tổng hợp ra mARN dài 6120 Angstron.

Số lượng nuclêôtit loại A của mARN là

A. 540. B. 240. C. 690 D. 330.

Câu 34. Một cơ thể có kiểu gen AaBbDd. Nếu trong quá trình giảm phân, có 4% số tế bào bị rối loạn phân li

trong giảm phân II ở cặp gen Bb ở một tế bào, giảm phân I diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li

bình thường. kết quả tạo ra giao tử đột biến với tỉ lệ:

A. 8% B. 2% C. 4% D. 11,75%.

Câu 40: Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có chiều dài 0,51μm, với tỉ lệ các loại nuclêôtit ađênin,

guanin, xitôzin lần lượt là 10%, 20%, 20%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân

tạo một phân tử ADN có chiều dài tương đương. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung

cấp cho quá trình tổng hợp trên là:

A. G = X = 450; A = T = 300 B. G = X =

C. G = X = 900; A = T = 600. D. G = X = 600; A = T = 900.

Xem Chi Tiết Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh:

 

Tải Đề Thi Về Máy:

Bạn có thể đề thi thử đại học Môn sinh của trường Ngô Sĩ Liên về máy với các link sau đây:

Link (Ưu Tiên) File.DeThiSinhHoc: Tải Về

Link Google: Tải Về

Link MEGA: Tải Về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *