de-thi-thu-dai-hoc-mon-sinh-so-giao-duc-dao-tao-thanh-hoa-lan-1-nam-2016

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thanh Hóa Lần 1 Năm 2016

Hôm nay, Đề Thi Sinh Học cập nhập đề thi thử đại học môn Sinh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thanh Hóa. Đề thi hướng đến việc khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2015-2016.

Có thể thao khảo một vài câu hỏi:

Câu 4: Ở phép lai ♂AaBbDdEe  x ♀AabbddEe ,Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở  10% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở  2% số tế bào không phân li trong giảm  phân  I, giảm  phân  II  diễn ra bình thường,  các cặp NST khác phân li bình thường. Ở đời con, loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ: A. 0.2%.             B. 88,2% .                   C. 2%.                 D. 11,8% .

Câu 11: Cho các biện pháp: 1- Dung hợp tế bào trần. 2- Cấy truyền phôi. 3- Nhân bản vô tính. 4- Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa. 5- Tự thụ phấn liên tục từ 5 đến 7 đời kết hợp với chọn lọc. Phương pháp được sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng là A. 4,5. B. 2,3,4. C. 3,4,5. D. 1,2,3,4,5.

Đề Thi Thử Đại Học Môn Sinh

 

Câu 43: Ở cà chua, gen A qui định tính trạng hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa hai cây cà chua tứ bội đời F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Nếu quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường thì kiểu gen của hai cây cà chua bố mẹ là:

A. AAaa x AAaa.          B. Aaaa x Aaaa.             C. AAAa x AAaa.         D. AAaa x Aaaa.

 

 

Xem chi tiết đề thi:

 

Tải đề thi thử đại học môn sinh các link dưới:

Tải và xem chi tiết đề thi thử đại học môn sinh của sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa

Link GOOGLE : Tải Về

Link (Ưu Tiên) File.DeThiSinhHoc: Tải Về

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *